vien+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
vien+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
Quality
Highest Priority
Service
Diversity of Services
Customer
Always Be The Centric
Nhận Ngay Tư Vấn

Blog

Website thương mại điện tử là gì, các quy định liên quan hoạt động thương mại điện tử

Trong thời đại kỷ nguyên số, website thương mại điện tử là công cụ không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh, từ mua bán hàng hóa cho đến cung ứng dịch vụ. Đây là một trong những hình thức tổ chức của hoạt động thương mại điện tử. Tuy nhiên, cũng như các hoạt […]

Bộ Luật Lao Động 2019

Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Dưới đây là những điểm mới cũng như những thay đổi đáng chú ý của Bộ luật Lao động 2019 (sau đây gọi tắt là BLLĐ 2019) so với Bộ luật […]

Luật Đầu Tư 2020

Ngày 17/6/2020 Quốc Hội chính thức thông qua Luật Đầu tư 2020 thay thế Luật Đầu tư 2014 và sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2021. 1. Định nghĩa đầu tư kinh doanh Luật Đầu tư 2020 thay đổi khái niệm “Đầu tư kinh doanh”, theo đó khoản 8 Điều 3 “Đầu tư kinh doanh” được […]

Luật Doanh Nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 vừa được Quốc Hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Dưới đây là mười (10) điểm mới cũng như những thay đổi đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực trước đó. 1. […]