vien+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
vien+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
Quality
Highest Priority
Service
Diversity of Services
Customer
Always Be The Centric
Nhận Ngay Tư Vấn

Month

Tháng Mười Hai 2020
Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Dưới đây là những điểm mới cũng như những thay đổi đáng chú ý của Bộ luật Lao động 2019 (sau đây gọi tắt là BLLĐ 2019) so với Bộ luật...
Read More
Ngày 17/6/2020 Quốc Hội chính thức thông qua Luật Đầu tư 2020 thay thế Luật Đầu tư 2014 và sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2021. 1. Định nghĩa đầu tư kinh doanh Luật Đầu tư 2020 thay đổi khái niệm “Đầu tư kinh doanh”, theo đó khoản 8 Điều 3 “Đầu tư kinh doanh” được...
Read More
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 vừa được Quốc Hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Dưới đây là mười (10) điểm mới cũng như những thay đổi đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực trước đó. 1....
Read More