vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
Quality
Highest Priority
Service
Diversity of Services
Customer
Always Be The Centric
Nhận Ngay Tư Vấn

Month

Tháng Mười Hai 2021
Quá trình hội nhập đã góp phần đẩy mạnh dịch chuyển lao động giữa các Quốc gia trên thế giới. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam là nơi thu hút nhiều lao động từ các quốc gia ở nhiều châu lục khác nhao. Tuy nhiên, để người lao động nước ngoài làm...
Read More