vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
Quality
Highest Priority
Service
Diversity of Services
Customer
Always Be The Centric
Nhận Ngay Tư Vấn

Tag

nhân viên
Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Ảnh minh hoạ Theo đó, nhân viên hàng không sẽ bị tạm đình chỉ ngay công việc trong 8 trường hợp sau: 1. Vi phạm các quy định, nội quy gây sự...
Read More