vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
Quality
Highest Priority
Service
Diversity of Services
Customer
Always Be The Centric
Nhận Ngay Tư Vấn

Tag

xã hội
Mã đơn vị là căn cứ để mỗi cơ quan BHXH quản lý mỗi doanh nghiệp tham gia BHXH. Mỗi doanh nghiệp sẽ được cơ quan BHXH cấp 1 mã riêng để giao dịch với BHXH. Vậy trình tự, thủ tục để cấp mã đơn vị cũng như là hồ sơ đăng ký tham gia...
Read More
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y...
Read More