vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
Quality
Highest Priority
Service
Diversity of Services
Customer
Always Be The Centric
Nhận Ngay Tư Vấn

Ông Đồng Đại Sang (Sơn La) có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2003, đến nay ông chưa đổi Giấy chứng nhận sang mẫu mới. Vậy hiện nay ông có chuyển quyền sử dụng đất được không? Có bắt buộc đổi Giấy chứng nhận sang mẫu mới thì mới được chuyển nhượng không?

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai, thời điểm chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 168 của Luật Đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết và liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đăng Khôi

Nguồn: https://bachkhoaluat.vn/cam-nang/16581/co-bat-buoc-doi-so-do-mau-cu

Leave a Reply