vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
Quality
Highest Priority
Service
Diversity of Services
Customer
Always Be The Centric
Nhận Ngay Tư Vấn

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử mới nhất

Hiện nay, với thời đại công nghệ dẫn đầu, việc người dân sử dụng báo điện tử rất phổ biến. Chính vì thế, nhiều đơn vị có nhu cầu xin cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử. Tuy nhiên, để một trang báo điện tử có thể đi vào hoạt động thì cần phải có Giấy phép hoạt động báo điện tử được cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông. Vậy để được cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử cần đáp ứng những điều kiện gì và trình tự thủ tục như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc về thủ tục xin giấy phép hoạt động báo điện tử theo quy định pháp luật hiện hành.

Ảnh minh hoạ

1. Căn cứ pháp lý liên quan đến báo điện tử

– Luật Báo chí 2016

– Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

2. Báo điện tử là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Luật Báo chí 2016 về định nghĩa báo điện tử được hiểu như sau:

“ Báo điện tử là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên môi trường mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử.”

Theo đó, có thể hiểu một cách đơn giản rằng báo điện tử là loại hình báo chí được xây dựng theo hình thức một trang web và phát hành dựa trên nền tảng Internet.

3. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí 2016 để được cấp giấy phép hoạt động báo điện tử cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Thứ nhất, tôn chỉ, mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử).

– Thứ hai, có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí. Cụ thể như sau:

+ Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo không áp dụng tiêu chuẩn này;

+ Có thẻ nhà báo còn hiệu lực. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo, tạp chí khoa học không áp dụng tiêu chuẩn này;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.

– Thứ ba, có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử.

– Thứ tư, có trụ sở và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

– Thứ năm, phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử

Tại Điều 10 Thông tư 41/2020/TT-BTTTT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo điện tử.

Xem thủ tục tại đây:

– Cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động báo điện tử

– Cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử

– Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, giấy phép hoạt động tạp chí in, giấy phép hoạt động báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử

5. Một số lưu ý liên quan Giấy phép hoạt động báo điện tử

– Thứ nhất, sau khi được cấp giấy phép hoạt động báo chí, cơ quan chủ quản báo chí ra quyết định thành lập cơ quan báo chí và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Thứ hai, sau 03 tháng đối với báo in và báo điện tử, kể từ ngày giấy phép hoạt động báo chí có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không được thành lập hoặc không có sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

– Thứ ba, chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp mới nhất

Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí bị phạt tới 500 triệu đồng

Nguồn:

Related Posts

Leave a Reply