vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
Quality
Highest Priority
Service
Diversity of Services
Customer
Always Be The Centric
Nhận Ngay Tư Vấn

Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Mã đơn vị là căn cứ để mỗi cơ quan BHXH quản lý mỗi doanh nghiệp tham gia BHXH. Mỗi doanh nghiệp sẽ được cơ quan BHXH cấp 1 mã riêng để giao dịch với BHXH. Vậy trình tự, thủ tục để cấp mã đơn vị cũng như là hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp như thế nào? Hãy cũng Bách Khoa Luật tìm hiểu qua bài viết sau.

Ảnh minh hoạ

1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc bao gồm: (i) Người lao động là công dân Việt Nam, (ii) Người lao động là công dân nước ngoài và (iii) Người sử dụng lao động, cụ thể như sau:

(i) Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

(ii) Người lao động là công dân nước ngoài, bao gồm: Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

(iii) Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

– Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

– Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các đối tượng đã nêu trên.

2. Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2017 và Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023) về hồ sơ đăng ký đóng BHXH lần đầu như sau:

2.1. Hồ sơ đăng ký đóng BHXH lần đầu đối với người lao động

Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

(1) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

(2) Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

2.2. Hồ sơ đăng ký đóng BHXH lần đầu đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023):

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

2.3. Hồ sơ đăng ký đóng BHXH lần đầu đối với đơn vị

Hồ sơ đăng ký đóng BHXH lần đầu đối với đơn vị được quy định như sau:

(1) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

(2) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

(3) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Có thể bạn quan tâm:

Các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia bảo hiểm xã hội?

Bảo hiểm xã hội là gì? Bảo hiểm xã hội được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Nguồn: https://bachkhoaluat.vn/v5-cam-nang/19853/ho-so-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi-lan-dau

Related Posts

Leave a Reply