vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
vi+84 83 878 1919
·
info@vlic.vn
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:30
·
Quality
Highest Priority
Service
Diversity of Services
Customer
Always Be The Centric
Nhận Ngay Tư Vấn

Thủ tục cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp mới nhất

Trang thông tin điện tử tổng hợp hiện nay đã không còn xa lạ với bất kỳ ai trong chúng ta. Mọi người đều biết rằng, chỉ cần có một chiếc smartphone thì đã có thể truy cập mạng cập nhật tin tức. Thế nhưng, ít ai biết rằng để có thể truy cập internet; thì các đơn vị quản lý và thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cần tiến hành thủ tục đăng ký giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp. Bài viết dưới đây gửi tới Quý độc giả kiến thức pháp lý cần biết về vấn đề này nhé.

Ảnh minh hoạ

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

2. Căn cứ pháp lý liên quan đến Trang thông tin điện tử tổng hợp

– Nghị định 72/2013/NĐ-CP

– Nghị định 27/2018/NĐ-CP

– Thông tư 09/2014/TT-BTTTT

3. Điều kiện cấp Trang thông tin điện tử tổng hợp

Căn cứ Khoản 5 Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP; Khoản 7, 8, 9, 10, 11 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP; Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định 150/2018/NĐ-CP, theo đó để được cấp Giấy phép Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện như

(1) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

(2) Có tổ chức, nhân sự đáp ứng các điều kiện sau

(i) Đối với nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin có (a) ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ; (b) bộ phận quản lý nội dung thông tin;

(ii) Đối với nhân sự bộ phận kỹ thuật có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.

(3) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đáp ứng các quy định sau

(i) Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí;

(ii) Trang thông tin điện tự tổng hợp sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam;

(iii) Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau;

(iv) Tên miền tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

(4) Đáp ứng điều kiện về kỹ thuật đối với thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật với yêu cầu

(i) Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

(ii) Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

(iii) Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

(iv) Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

(v) Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu;

(5) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin đáp ứng yêu cầu

(i) Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

(ii) Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

(iii) Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm pháp luật chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

4. Thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định cụ thể tại khoản 12, 13 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp

Theo Điều 24 Nghị định 72/2013/NĐ-CP  Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có quyền và nghĩa vụ sau đây:    

1. Được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và cung cấp thông tin tổng hợp cho công cộng theo quy định của pháp luật;

2. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

3. Xây dựng quy trình quản lý thông tin công cộng;

4. Kiểm tra, giám sát, loại bỏ những thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngay khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

5. Thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin;

6. Lưu trữ thông tin tổng hợp tối thiểu trong 90 ngày kể từ thời điểm thông tin được đăng trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

7. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp

6.1. Hành vi vi phạm, xử phạt

Đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trang thông tin điện tử tổng hợp, các hành vi được liệt kê dưới đây sẽ bị xử lý vi phạm hành chính: Căn cứ điểm d) khoản 1 Điều 44 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoặc không lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc cổng thông tin điện tử và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép.”

6.2. Trường hợp thu hồi giấy phép

Trong quá trình hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp, doanh nghiệp chủ sở hữu trang thông tin điện tử tổng hợp cần lưu ý tuân thủ đúng các quy định của pháp luật nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép. Căn cứ điểm d) khoản 7 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, cụ thể: “Cơ quan cấp phép thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội khi tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 5 Nghị định này hoặc hai lần bị đình chỉ giấy phép theo quy định tại Khoản 11 Điều này.”

Xem TTHC: Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội

Có thể bạn quan tâm

Bộ thông tin và truyền thông ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Chỉ mạng xã hội có giấy phép mới được cung cấp dịch vụ livestream

Nguồn: https://bachkhoaluat.vn/cam-nang/16080/thu-tuc-cap-giay-phep-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop-moi-nhat

Related Posts

Leave a Reply